ALV Loopgroep 2 februari 2019

Na de pittige  training zaterdagochtend vond aansluitend de algemene ledenvergadering plaats. We konden hiervoor terecht in het Tonckenshuis, waar men koffie en thee klaar had staan, waarvoor dank!

De gebruikelijke punten werden besproken zoals notulen vorige ALV, jaarverslag, begroting, crossloop en activiteiten.

Uit het jaarverslag 2018, gemaakt en voorgelezen door Femke, bleek weer dat we een sportief en leuk jaar gehad hebben met veel activiteiten.  Bij de bespreking van de crossloop werden Bert en Marijke in het zonnetje gezet, beiden uittredend uit de crossloop commissie.

Bij deze wensen we alle leden weer een mooi en sportief hardloopjaar toe, Namens het bestuur van de Loopgroep Zuidwolde,

Engelien Overbeek.