AVG Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Loopgroep Zuidwolde gevestigd te Zuidwolde ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  57346356

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@loopgroepzuidwolde.nl

Informatie

De loopgroep Zuidwolde bestaat sinds september 2002. We zijn een clubje enthousiaste lopers en loopsters. Naast de sportieve inspanningen  is er aandacht  voor gezelligheid en plezier in het samen lopen. Trainingen De trainingen vinden plaats op de woensdagavond en zaterdagochtend.…